Kort sammanfattning av resultaten på HuSArctic -konferensen

Author(s): 

HuSArctic

Publisher: 

HuSArctic

 

Abstract: 

Kort sammanfattning av resultaten på HuSArctic -konferensen, Helsingfors, Finland, 23-27 oktober 2018.